duminică, 2 iulie 2017

S-A DISTRIBUIT SPAGA...VEZI MAI JOS...

Bucuresti -- Guvernul a adoptat o ordonanţă de urgenţă, care prevede constituirea fondului Preşedintelui României, a fondului preşedintelui Senatului, a fondului preşedintelui Camerei Deputaţilor şi a fondul prim-ministrului, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei. În OUG care a fost adoptată în şedinţa de vineri, fiind publicată în aceeaşi zi în Monitorul Oficial, se arată, potrivit Agerpres, care relatează cele ce urmează: "Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru acordarea de ajutoare, recompense, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse, se constituie fondul Preşedintelui României, fondul preşedintelui Senatului, fondul preşedintelui Camerei Deputaţilor, fondul prim-ministrului, care se aprobă anual prin buget, în limita sumei maxime de 500 mii lei".  Potrivit OUG, ministrului delegat pentru fonduri europene i se deleagă calitatea de reprezentant şi de ordonator principal de credite pentru activităţile aferente domeniului pentru care a fost învestit, cu excepţia reprezentării în instanţă a MDRAPFE. Totodată, ministrul delegat pentru fonduri europene emite ordine şi instrucţiuni în domeniul în care a fost învestit şi reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte ministere, cu alte autorităţi publice şi instituţii publice interne şi internaţionale, pe domeniul în care a fost învestit. Conform aceluiaşi act normativ, cheltuielile necesare desfăşurării activităţii viceprim-ministrului fără portofoliu şi a cabinetului acestuia se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Secretariatului General al Guvernului (SGG).  OUG mai prevede că se înfiinţează Agenţia pentru Competitivitate, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată integral de la bugetul de stat, în subordinea SGG. Agenţia este condusă cu de un preşedinte cu rang de secretar de stat, numit şi eliberat din funcţie prin decizie a prim-ministrului. Organizarea, funcţionarea, atribuţiile şi structura organizatorică a instituţiei se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea SGG.  În aceeaşi OUG se mai spune că SGG îndeplineşte atribuţiile de minister de resort faţă de Regia Autonomă "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", Regia Autonomă "Monitorul Oficial" şi faţă de Administraţia Naţională de Meteorologie.   Potrivit OUG, Administraţia Naţionala de Meteorologie are statut de regie, se organizează şi funcţionează pe bază de gestiune economică şi autonomie financiară, sub autoritatea SGG. OUG mai prevede că managementul Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării" se realizează de Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, aflată în subordinea SGG.  În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a acestei OUG, Ministerul Mediului şi SGG încheie protocol de predare-preluare pentru aplicarea măsurilor referitoare la Administraţia Naţională de Meteorologie şi Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării", care va cuprinde obligatoriu creditele bugetare pe anul 2017 aferente Administraţiei "Delta Dunării". OUG a fost adoptată având în vedere hotărârea Parlamentului pentru acordarea încrederii noului Guvern şi luând în considerare necesitatea stabilirii măsurilor care să permită desfăşurarea, în cel mai scurt timp, în noul cadru organizatoric, a activităţii Executivului şi a ministerelor. Potrivit OUG, în cazul neadoptării acestor măsuri, "nu se pot asigura punerea în aplicare a Programului de guvernare acceptat de Parlament şi îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica internă şi externă a ţării şi de a exercita conducerea generală a administraţiei publice, cu repercusiuni directe asupra cetăţenilor, elemente care vizează interesul public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare". 
Mina Irina

Niciun comentariu: